A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

Hogy szülőként tájékozódni tudjatok, és felelős döntést hozhassatok gyermekeitek jövőjével kapcsolatosan, összeszedtük a legfontosabb kérdéseket, amelyek a közoktatáson kívüli tanulási lehetőségeket, s egyúttal a mi tanulócsoportunkat is érinthetik:

Ki lehet magántanuló?

Bárki lehet magántanuló. Az iskolakötelezettséget Magyarországon két módon lehet teljesíteni: nappali tagozaton vagy magántanulóként.

Magyarországon bárki lehet magántanuló, akár szakértői javaslat, akár egészségi állapot, akár szülői kérés alapján.

Köznevelési törvény 45. § (5) – A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

A magántanulóknak is be kell iratkozniuk az iskolába?

Igen, a beiratkozás kötelező – ugyanígy másik iskolába is átiratkozhatnak. Ott fognak vizsgázni, ahová beiratkoztak.

Hova írassuk be a gyermekünket magántanulónak?

Mi azt javasoljuk, hogy az alsós diákjaink nagyrészt ugyanabba az intézménybe iratkozzanak be, mert partneri kapcsolatot alakítottunk ki egy általános iskolával, ahonnan a vizsgákra egy tanító fog érkezni a tanulócsoporthoz, így a gyerekeknek sokkal könnyebb lesz a megszokott környezetben a vizsga.

A felsőseinknek pedig két iskolát fogunk ajánlani, ezek közül is lehet választani.

Természetesen ezek az ajánlások nem kötelezők!

Amennyiben úgy döntötök, hogy csatlakoztok a tanulócsoporthoz, akkor úgyis átbeszéljük a lehetőségeket.

Kötelező bejárni a tanulócsoport foglalkozásaira?

Nálunk nincsenek kötelező tanórák, foglalkozások. Minden gyerekkel tervezünk a napi programoknál, viszont rugalmasan át tudjuk alakítani, ha valaki nem jön.
Mivel a diák a tankötelezettséget teljesíti azzal, hogy magántanuló, így nem kötelezhető arra, hogy bárhová iskolába járjon. A vizsgákra való felkészülés a szülő felelőssége, így annak az eldöntése is, hogy beíratja-e tanulócsoportba. Nem kell igazolni a hiányzást sem.

Mi reméljük, hogy nem kell sok idő, és nem lesz kérdés, hogy akar-e menni a tanulócsoportba vagy sem, mert örömmel fog részt venni a csoport mindennapjaiban!

(Csak annyi a kérésünk, hogy jelezzétek, ha a gyermek nem jön aznap, másnap, következő héten…)

Kapjuk a családi pótlékot, ha magántanuló a gyermekünk?

A magántanulói jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a magántanulót ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról.

Hogyan kap jegyeket, aki magántanuló?

A szülői döntés alapján magántanulói státuszba kerülő diákok felkészüléséről a szülőknek kell gondoskodniuk. A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tenniük a tantárgyakból, abban az iskolában, ahová be vannak iratkozva.

Mennyibe kerül a tanulócsoport?

A tanulócsoportnak havi díja van.

Mivel a magántanulók után nem jár állami támogatás, így a tanárok fizetését teljes mértékben a szülői hozzájárulásokból fizetjük. Ezen kívül benne van az épület bérleti díja és rezsije.

Az összeg NEM tartalmazza a tankönyveket, a felszereléseket, az étkezési díjat, a gyógy-és fejlesztő pedagógusok költségeit, illetve bármilyen extra foglalkozást, amire a szülőknek és a gyerekeknek igényük van.

Az összeg függ a beiratkozott gyerekek létszámától.

(A havi térítési díj 30.000 Ft és 50.000 Ft között lesz meghatározva, 10 hónappal számolva.)

Mivel egy szülői összefogásról van szó, így mindenki igyekszik valamivel hozzájárulni a tanulócsoport munkájához, vagy segítői munkával, vagy tárgyi és eszközfelajánlásokkal stb., hogy a költségeket faragni tudjunk.

A TANÍTÓINK

Schlakker Eszter – tanító,
a tanulócsoport vezetője

A győri Széchenyi Egyetem Apáczai Karán végeztem tanító szakon, ének-zene és vizuális nevelés műveltségterülettel. Szakdolgozatomat a médiaoktatásból írtam, és már évek óta tartok előadásokat a facebook használatáról, kreatív tanításról. Egy évet dolgoztam alternatív iskolában iskolatitkárként, közben Z-Generációs és Társasjáték szakkört vezettem. Három hónapot töltöttem Finnországban gyakornokként, a finn oktatási módszereket elsajátítva és hazahozva. A tavalyi évben egy keszthelyi tanulócsoportban voltam óraadó tanár.

Tóth Piroska – tanító
Bemutatkozás hamarosan…

SEGÍTŐINK

Szűcs Sándor
– játékfejlesztő, vezetés- és szervezetfejlesztő

További segítők feltöltése folyamatban…

PARTNEREINK

Élményiskola Egyesület

Add meg a lehetőséget Alapítvány

Gémkapocs társasjátékklub, Keszthely

Keszthelyi Városvédő Egyesület

ÉlményMűhely