Mit jelent a tanulócsoport?

A tanulócsoport olyan diákok közössége, akik magántanulóként vannak beiratkozva valamelyik általános iskolába, és félévente vizsgán adnak számot arról, hogyan sikerült a Nemzeti Alaptanterv szerinti tananyagot elsajátítani. Mivel ilyenkor a diákok oktatásáról a szülő felelőssége gondoskodni, ezt megteheti otthon, egyedül, vagy a szülők fizethetnek magántanárokat, hogy felkészítsék a diákot a vizsgákra. A harmadik lehetőség a tanulócsoport szervezése, ahol a szülők közösen összefogva megkérhetnek tanárokat, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel.

GÉM|PROGRAM keszthelyi tanulócsoport

A tanulócsoportunk magántanulókból szerveződik, szülői összefogással. A 2017/2018-as tanévben indítjuk első vegyes korosztályú csoportunkat. Olyan családok jelentkezését várjuk, ahol a következő tanévben az 1-7. osztályt kezdenék a gyerekek.

Tanulócsoportunkban kis létszámú, családias, nyugodt környezetet biztosítunk a tanulóknak. A gyermek, az élmény, a tapasztalat és a játék lenne a középpontban, ugyanakkor az önálló tanulás tanítása, az élethosszig tartó tanulás megszerettetése, az olvasás szeretete, az alapkészségek fejlesztése, a természetközeliség is fontos szerepet kapna.

A napi “iskolai” munkában projektfeladatok, önálló- és csoportmunka és a kooperatív technikák felváltva jelennének meg, rengeteg játékkal, sok kirándulással, sporttal és művészeti foglalkozással kiegészítve. Ezen felül a digitális média, programozás, társasjátékok, angol nyelv, egészséges életmód, tehetséggondozás stb. mind szerepelnének a napi programok között.

Biztosítjuk az iskolarendszerű, egész napos felügyeletet, de alsósoknál maga a “tanóra” napi 4 órát nem fogja meghaladni. A többi idő szabad vagy irányított játékkal, a saját érdeklődési körnek megfelelő egyéni projektekkel, személyes és/vagy csoportos tehetséggondozással, sporttal, zenével, pihenéssel, kirándulással, társasjátékozással telik.

Felsősöknél igény szerint oldanánk meg a gyermekek oktatását, amit szülőkkel és a betanító óraadó tanárainkkal közösen alakítunk ki. Segítséget kapnak személyükre szabott önálló és hatékony tanulás megtanulásában, helyszínt és eszközöket is biztosítva ehhez. Ha elakadnak a tananyagban, tanári segítséget kapnak. A 7. osztályosoknál elkezdjük a felvételire való felkészülést is. Ezen kívül a közösségi programok, projektek, csapatépítő foglalkozások, közös játék, kézműves foglalkozások, média szakkör is szerepelnének abban, amit kínálni tudunk nekik is, illetve a diákok felkészítést kapnak a félévi és év végi vizsgáikra is.

A gyerekek tanítását és felügyeletét tanítók, pedagógiai asszisztensek és óraadó szakemberek látják el.

A végleges órarend a jelentkező diákok összetételétől függően fog alakulni.

A tervezett napirend

Reggel 7.30-től lesz felügyelet a gyerekeknek, de a közös program csak 9.00-kor kezdődik.

A napot “mesével, regénnyel, történettel” nyitjuk, utána beszélgetünk. Ezek az alkalmak elsősorban a személyiségfejlődésüket, a szociális készségüket, az érzelmi intelligenciájukat, a magatartásukat és szókincsüket fejleszti, és a kreativitásukat is próbára teszi.

Ezután a tanmenetünk alapján különböző készségeket és képességeket helyezünk a középpontba , és ezeket fejlesztjük játékokkal és projektekkel, alkalmasint hagyományosabb módszerekkel is. Vannak napi rejtvények, ahol valamilyen problémára, rejtvényre vagy logisztori megoldására kell rájönniük.

A készségek fejlesztése, az ismeretátadás a következő módon fog történni:

Az előre megbeszélt órarend szerint az egyik tanító kiemel diákokat: egy korcsoportot vagy az egy szinten lévő tanulókat esetleg éppen azokkal együtt, akiknek ismétlésre van szükségük. Ezek nagyon rövid “tanórák”, sokkal fontosabb az ezt követő gyakorlás, és önálló tanulás. Ezzel párhuzamosan a többi gyerek a saját tempójában az előre megbeszélt feladatokon dolgozik önállóan vagy csoportokban a másik tanító vagy segítő felügyelete mellett. Az ismeretátadás és a gyakorlás nagy része is játékosan, érdekesen történik. Kísérletekkel, az életből vett példákkal, a tananyaghoz kapcsolódó érdekes feladatokkal, kooperatív technikákkal, önálló kreatív problémamegoldással vagy éppen kihívásokkal. A gyakorlást is megpróbáljuk például egy társasjátékba beépíteni, így észrevétlenül fejlőnek a készségek.

Természetesen lesznek beütemezve olyan időszakok, amikor a gyerekeknek egyedül, csendben, önállóan kell dolgozni, gyakorolni, olvasni, mert ezt is tanulni kell! Fel kell készülnie a vizsgafeladatok megoldására is.

A közös ebéd után a kicsiket akár haza is lehet vinni, de részt vehetnek a délutáni programokon is. A felsősöknek lesznek olyan óráik illetve szakköreik, amik a délutáni órákra is átcsúszhatnak.

A programok délután három órakor véget érnek.

Ezen kívül lesznek heti-kétheti-havi tematikus programsorozatok, ahol elmerülünk egy-egy témában közösen, és mindenki a saját szintjén, többféle tudományterülettel bekapcsolódik ebbe.

Hét elején megbeszéljük, hogy ki hol tart a félévi feladataiban, mik a következő lépések, mik a célok erre a hétre. A hét végén megnézzük, hogy ki, miben, hogyan tudott haladni. A projektbeszámolókat is ilyenkor fogjuk tartani, és együtt ünnepeljük mindenkinek a fejlődését, haladását, munkáját.

A projekteket és a különböző tantárgyi témaköröket egy közös Gémbox-szal zárjuk vagy éppen kezdjük, ahol a gyerekeknek fel kell használniuk a megszerzett tudásukat és készségeiket a feladatok megoldásához!